Ohlédnutí za koncertem …zpátky domů!

Záznam vybraných skladeb z tohoto koncertu je k dispozici na našem kanálu na Youtube.

První koncert uskutečněný po rozvolnění karanténních opatření na jaře 2020 se konal 30. 5. v Síni B. Martinů v Trutnově. Návštěvnost byla i takto krátce po ukončení nouzového stavu poměrně vysoká. Všem, kteří nás přišli podpořit a poslechnout si živě interpretovanou klasickou hudbu, srdečně děkujeme.

Za programu byli tentokrát čeští hudební skladatelé v podání interpretů z Trutnova a okolí: Barbory Kulichové na příčnou flétnu, Tomáše Korbela na klavír a sopranistky Anežky Mišoňové. K navození příjemné atmosféry přispěla možnost občerstvení během přestávky, již zajistila místní kavárna Lesa. Shodou okolností přišlo občerstvení vhod i k vyplnění technické pauzy nutné k opravě světel, k čímž se naštěstí povolaný elektrikář dokázal snadno vypořádat a průběh večera tím nebyl výrazněji narušen.

V první části večera zazněla nejprve 1. věta Allegro noc brio z flétnového Koncertu e moll od skladatele Františka Bendy, známá árie „Ridente la calma“ z mozartovské opery Armida v úpravě Josefa Myslifečka, zasněné klavírní Impromptu č. 1, op. 7 od Jana V. H. Voříška, romantické Grand solo pro flétnu s průvodem klavíru, op. 1 od Viléma Blodka, árie „Od dětství ku oltáři“ z oratoria Ludmila od Antonína Dvořáka a dvě klavírní skladby Josefa Suka: Lístek do památníku a Snění.

Druhou část koncertu započala 1. věta Andante z flétnového koncertu moderního skladatele Zdeňka Lukáše, duchovní píseň „Pozdvihují očí svých k horám“ z cyklu Biblické písně, op. 99 od Ant. Dvořáka a tři písně Leoše Janáčka inspirované lidovou hudbou – Láska, Tužba a Co je to za nebe. Koncert zakončila velkolepá skladba V. Blodka pro flétnu a klavír Fantasie et Caprice.