O nás

Jsme lidé, kterým chybělo zázemí pro pravidelnou a kvalitní produkci klasické hudby v našem městě. Rádi bychom vyvrátili omyl, že klasická hudba znamená vážná hudba. V Trutnově se spolu s námi pohybuje množství aktivních hudebníků, ať už zkušených profesionálů a pedagogů, nebo nadějných studentů konzervatoří a šikovných žáků základní umělecké školy, kteří skrze hudbu mohou plnit svá poslání, a to rozdávat radost především Vám, posluchačům. 

Klasická hudba je tu pro všechny, stačí jen chtít objevovat různá její zákoutí. Budete-li nám věrní, rádi Vám zprostředkujeme krásná hudební vystoupení a společně tak vytvoříme příležitosti pro seberealizaci talentovaných hudebníků napříč generacemi, doplněných o profesionály na slovo vzaté.

Nové uskupení v rámci našeho spolku vzniklo na jaře 2020 během první koronavirové vlny a související uzávěry kultury a služeb. Zákaz koncertovat znemožnil tuto stěžejní spolkovou činnost, nicméně iniciativou D. Tvrdíkové se podařilo najít alternativu – komorní uskupení, jež by mohlo zkoušet a chystat repertoár na dobu, jež bude veřejné hudební produkci přát.

V obsazení Michela Fiedlerová – I. housle, Martina Skučková – II housle, Drahomíra Tvrdíková – viola, Lenka Jiranová – violoncello začalo kvarteto pravidelně zkoušet v prostorách laskavě k tomuto účelu propůjčených Základní uměleckou školou Trutnov od dubna 2020.

První veřejný koncert se uskutečnil 8. května 2020 v rámci Otevřených balkónů na dvoře Bílkova sanatoria v Trutnově, kdy kvartet potěšil svým hraním zdejší pacienty a personál. Ostatní zájemci mohli shlédnout část koncertu na videu, které se stalo též pozvánkou na další akce, konající se již znovu v koncertní síni. Ohlasy na sociálních sítích nám daly najevo, že smyčcový kvartet zde své publikum nalezne.

Od svého vzniku funguje smyčcové kvarteto dále a během letního rozvolnění účinkovalo na mnoha místních kulturních i soukromých akcích – svatbách, zádušní mši, Dnech Evropského dědictví aj. Do repertoáru postupně zařazujeme zejména skladby klasické hudby od raně renesančních přes barokní a klasicistní až po romantické a moderní, dále i novější soudobé skladby v případných úpravách pro dané obsazení, často vzniklých přímo na přání objednatele či na míru našim možnostem. Naším cílem je pokrýt poptávku a nabídnout další možnost poslechu hudby lidem, také společně tvořit a nalézat uplatnění jako profesionální hudební umělci.